PR & PROMOCJA

PR to nie promocja, a promocja nie to PR. Dlatego warto łączyć oba te obszary. Wykorzystać promocję jako narzędzie budowania oczekiwanego wizerunku. Liczy się tu wszystko: spójna i wyrazista identyfikacja, story, język komunikacji, różnorodność kanałów promocji i równoległe działania w ramach każdego z nich. Post na Instagramie, citylight na mieście, wideo, treść ulotki, informacja prasowa, spot w radiu – każde z tych ubrań marki powinno do siebie pasować. Czuwamy nad tym. I działamy. Z zaangażowaniem. Etycznie. W ten sposób robimy fest promo.

MEDIA RELATIONS

Relacje z mediami to podstawowe narzędzie Public Relations służące do budowania pożądanego wizerunku oraz wsparcia działań komunikacyjnych i wciąż, mimo rosnącej “konkurencji” ze strony social-media, jedno z kluczowych narzędzi dotarcia do odbiorcy. Każda instytucja, organizacja, jednostka biznesowa powinna posiadać biuro prasowe odpowiedzialne za kreację prawdziwych, wartościowych, aktualnych i przydatnych materiałów dla mediów. Informacje prasowe, konferencje prasowe, wywiady, press toury, press packi to nasz chleb powszedni. Chętnie się nim dzielimy.

STRATEGIE PR

Bez otwartego i analitycznego spojrzenia na projekt trudniej o sukces. A na pewno trudniej o progres. Rzut oka z zewnątrz pomaga dostrzec mocne i słabsze strony działania, w pełni wykorzystać dostępne narzędzia komunikacji, wyznaczyć cele i zrealizować je z sukcesem. Ale konieczna jest też gotowość, by oddać markę w “obce” ręce i otwartość na nowe rozwiązania. Niezbędne jest zaufanie.

KONSULTING, SZKOLENIA, WARSZTATY

Porządkujemy procesy, radzimy, szkolimy. Pomagamy instytucjom, firmom i innym podmiotom biznesowym organizować pracę jednostek i działów promocji. Uczymy pracy z mediami od podstaw, dzielimy się zasadami spójnej komunikacji. Przekazujemy swój know-how.

SOCIAL-MEDIA

Narzędzie – must. Twarz marki. Właściwy obszar do kreowania i budowania jej wizerunku. Najskuteczniejszy i najszybszy kanał komunikacji z odbiorcą. O twarz trzeba dbać. A my znamy odpowiednie sposoby jej pięlegnacji.

TREŚCI

Tworzymy treści na pożytek marki i użytek jej odbiorców. Produkujemy teksty, materiały graficzne, foto i wideo. Styl komunikacji dopasowujemy do języka marki.